Samorząd Mazowsza wyposaży 60 jednostek OSP w regionie warszawskim wschodnim

Samorząd Mazowsza wyposaży 60 jednostek OSP w regionie warszawskim wschodnim

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt czy środki ochrony osobistej dla strażaków – samorząd województwa wesprze 60 jednostek OSP z regionu warszawskiego wschodniego. Na ten cel przekaże blisko 1,9 mln zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od wielu lat wspiera strażaków. – To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by im pomagać. Nasze środki przeznaczamy na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów, ale również remonty strażnic. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP. Tylko w tym roku wyremontujemy 240 strażnic i zakupimy sprzęt dla 463 jednostek OSP.

1,9 mln zł dla regionu warszawskiego wschodniego
W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. Na majowym sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na modernizację 240 budynków. Teraz 265 gmin otrzymało wsparcie w wysokości ponad 11,8 mln zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla 463 jednostek OSP. W ramach tego programu wsparcia 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu. W subregionie warszawskim wschodnim dofinansowanie w wysokości blisko 1,9 mln zł otrzymało aż 60 jednostek OSP.

– Wparcie OSP w postaci dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych czy zakupu środków ochrony osobistej strażaków, a także zakup sprzętu specjalistycznego i wymiana odzieży ochronnej jest dla nas, radnych sejmiku województwa niezwykle ważnym zadaniem. Wsparcie OSP to nie tylko poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, ale także samych Druhów i Druhen. Komfort ich pracy i poczucie ich bezpieczeństwa, to także priorytety zadania „OSP-2022” – dodaje radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

W ramach zadania OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 80 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego i 50 proc. wsparcia na zakup nowego sprzętu specjalistycznego czy środków ochrony strażaka w wysokości maksymalnie 20 tys. zł.

Lista beneficjentów z powiatu wołomińskiego:

Lp.

nazwa gminy/miasta

powiat

nazwa OSP

przedmiot dofinansowania

kwota dofinansowania

10.

Jadów

Wołomiński

Jadów

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

19.

Klembów

Wołomiński

Roszczep

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

80 000,00 zł

20.

Kobyłka

Wołomiński

Kobyłka

środki ochrony osobistej strażaka

18 500,00 zł

27.

Marki

Wołomiński

Marki

sprzęt specjalistyczny

5 150,00 zł

35.

Poświętne

Wołomiński

Poświętne

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

80 000,00 zł

36.

Radzymin

Wołomiński

Słupno

sprzęt specjalistyczny

9 665,00 zł

37.

Radzymin

Wołomiński

Ruda

środki ochrony osobistej strażaka

4 000,00 zł

38.

Radzymin

Wołomiński

Radzymin

środki ochrony osobistej strażaka

4 500,00 zł

39.

Radzymin

Wołomiński

Mokre

sprzęt specjalistyczny

775,00 zł

40.

Radzymin

Wołomiński

Nadma

sprzęt specjalistyczny

1 060,00 zł

50.

Tłuszcz

Wołomiński

Chrzęsne

środki ochrony osobistej strażaka

10 500,00 zł

57.

Wołomin

Wołomiński

Majdan

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

58.

Wołomin

Wołomiński

Zagościniec

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

80 000,00 zł

59.

Ząbki

Wołomiński

Ząbki

środki ochrony osobistej strażaka

8 000,00 zł

60.

Zielonka

Wołomiński

Zielonka

sprzęt specjalistyczny

11 900,00 zł