Samorządy łączą siły, aby godnie upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920

Samorządy łączą siły, aby godnie upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920, fot: wolomin.org

15 lipca, dokładnie miesiąc przed jubileuszowymi obchodami gmina Wołomin wraz z ponad 20 samorządami spotkali się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, aby podpisać deklarację przystąpienia do Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Pomysłodawcą powołania komitetu jest gmina Wołomin na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Radwan. Postanowiliśmy działać wspólnie, aby godnie pielęgnować pamięć o triumfie polskiego oręża.

– Dziękujemy za poparcie inicjatywy marszałkowi Tomasz Grodzki oraz innym przedstawicielom Senatu za umożliwienie zorganizowania spotkania w tak symbolicznym i ważnym miejscu. Musimy godnie uczcić bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r., złożyć hołd narodowi polskiemu, który stawił czoła niebywałej nawale – oświadczył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki na uroczystości podpisania deklaracji powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r.

– Głównym obszarem działań Komitetu będzie wspieranie przygotowania uroczystości jubileuszowych oraz inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Dla mnie, jako gospodarza gminy Wołomin, na terenie której położony jest Ossów, będzie to zwieńczenie wieloletnich starań. W ramach Komitetu przewidzianych jest szereg działań lokalnych i ogólnopolskich – powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

W ramach przygotowań do obchodów rocznicowych samorządy współpracują z prof. Grzegorzem Łukomskim, współautorem – wraz z Elżbietą Szumiec-Zielińską książki pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” – pierwszej tak całościowej publikacji dotyczącej konfliktu polsko–bolszewickiego oraz codziennego życia toczącego się w jego cieniu. Premiera książki zaplanowania jest na sierpień br. Do tej publikacji nawiązywać będzie prezentowana zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju wystawa, która na kilkudziesięciu planszach opowie przejmującą historię bohaterów Bitwy Warszawskiej i miejsc, które na zawsze powinny zapisać się w naszej pamięci. 4 sierpnia – na 100 dni przed listopadową rocznicą odzyskania niepodległości wystartuje kampania informacyjno–edukacyjna, która będzie realizowana w mediach społecznościowych.

Bitwa Warszawska – zaliczana do osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata, porównywana z wiktorią wiedeńską z 1683 r. – była najważniejszym etapem trwającej od jesieni 1918 r. r. wojny polsko–bolszewickiej. Trwała od 13 do 25 sierpnia, a jej przełomem był 14 sierpnia. Trwały wówczas zacięte walki na odcinku warszawsko–modlińskim w okolicach Ossowa, Radzymina i Leśniakowizny, które od stolicy dzieli jedynie kilkanaście kilometrów. Zwycięski bój pod Ossowem i śmierć ks. Ignacego Skorupki miały dla oddziałów polskich znaczenie symbolu, a przypadające nazajutrz (15 sierpnia) święto Matki Boskiej ochrzczono mianem „cudu nad Wisłą”.

Właśnie w tym decydującym momencie, gdy nad naszą Ojczyzną zawisło śmiertelne zagrożenie, że wedrze się bolszewicki szturm i poniesie dalej na zachód rządy komunistycznego systemu — Polacy potrafili zebrać wszystkie swoje siły, zadając agresorowi druzgocącą klęskę. Zwycięski bój pod Ossowem i śmierć ks. Ignacego Skorupki miały dla oddziałów polskich znaczenie symboliczne. Upamiętniamy bohaterstwo polskich żołnierzy, uczestników zaciętych walk, którzy zapisali jedną z chwalebnych kart w historii naszego oręża.

– Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione – napisał brytyjski dyplomata Edgar Vincent D’Abernon. O wojnie polsko–bolszewickiej, w przeciwieństwie do historyków polskich, w bardzo niewielkim zakresie wspominali dotąd badacze spoza kraju, a świadomość jej znaczenia w małym stopniu obecna jest w powszechnej świadomości historycznej Europejczyków.

Inicjatywę powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku wspierają marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Fundacja Niezwykła Historia.