Silnie żrące, trujące i mutogenne odpady w Duczkach

Silnie żrące, trujące i mutogenne odpady w Duczkach, fot. WIOŚ

Silnie żrące, trujące i mutogenne odpady zostały zidentyfikowane w porzuconych pojemnikach ujawnionych przez Inspektorów WIOŚ w Warszawie w m. Duczki.

4 maja WIOŚ otrzymał informację o ujawnieniu pojemników typu „mauser” w miejscowości Duczki gmina Wołomin. W zgłoszeniu znajdowała się także informacja o wycieku nieznanej substancji do gruntu.

Tego samego dnia, na terenie w ww. miejscowości Inspektorzy WIOŚ w Warszawie stwierdzili 22 pojemniki typu „mauser” (o pojemności 1000 l), wypełnione niezidentyfikowaną substancją (najprawdopodobniej odpadami niebezpiecznymi). W bliskiej odległości od ujawnionego porzucenia odpadów przebiega rów melioracyjny (w zlewni rzeki Czarnej). W otoczeniu pojemników wyczuwalny był specyficzny zapach chemiczny. W trakcie oględzin Inspektorzy WIOŚ w Warszawie potwierdzili wyciek nieznanej substancji do gleby z jednego z ujawnionych pojemników. Jednocześnie nie stwierdzili wycieku do rowu melioracyjnego.

5 maja Inspektorzy WIOŚ w Warszawie kontynuowali kontrolę na ww. terenie. Na wierzchniej części 2 pojemników znajdowała się ziemia przerośnięta roślinnością. W środkowej części skupiska z pojemników Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili na gruncie czarną plamę o konsystencji mazistej. Wokół pojemników unosił się charakterystyczny chemiczny zapach typowy dla produktów ropopochodnych. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie nie stwierdzili wycieków z pojemników bezpośrednio do pobliskiego rowu melioracyjnego.

CLB GIOŚ na zlecenie WIOŚ w Warszawie dokonało pobrania próbek gleby z miejsca ujawnionego wycieku oraz próbki wody z rowu melioracyjnego (pobór prewencyjny).

Na miejsce zostały zadysponowane jednostki PSP oraz Policja. Jednostka chemiczna PSP w Wołominie dokonała pobrania próbek z porzuconych pojemników typu „mauser” do analizy jakościowej.

Zidentyfikowany odpad jest bardzo niebezpieczny, silnie żrący, trujący i mutogenny. W pobranych próbkach wykryto m.in. stężony kwas siarkowy. Ponadto ustalono, że odpad z jednej z pobranych próbek jest palny, a właściwości bardzo palne osiąga przy temperaturze powyżej 600 Celsjusza.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegać będą m.in. na współpracy z Policją, PSP, Urzędem Miasta w Wołominie w celu neutralizacji ujawnionych substancji oraz zabezpieczenia terenu objętego wyciekiem ww. substancji.