Sołectwa ze wsparciem samorządu Mazowsza

Sołectwa ze wsparciem samorządu Mazowsza, fot: mazovia.pl

Co zrobić, by uatrakcyjnić swoje otoczenie? Najlepiej zmobilizować lokalną społeczność i pozyskać pieniądze. W ten sposób zrealizowanych zostało już ponad cztery tysiące projektów w mazowieckich sołectwach. A wszystko dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw. To właśnie ten program daje narzędzia i środki wspierające rozwój „małych ojczyzn”.

Na Mazowszu mamy ponad 7 tysięcy sołectw. Te najmniejsze społeczności lokalne z roku na rok zmieniają się i rozwijają. To właśnie z myślą o nich samorząd województwa realizuje „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, zainteresowanie programem z roku na rok rośnie, a dofinansowane projekty są bardzo różnorodne. – Ile wniosków, tyle pomysłów. I bardzo dobrze, bo nasz program jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ma służyć jednemu – zapewnieniu dobrych warunków do życia i odpoczynku.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – na czym polega? Krótko mówiąc to konkretne pieniądze dla sołectw z Mazowsza, które na wybrane zadania otrzymują do 10 tys. zł. Jest jeden warunek: minimum drugie tyle dokłada gmina. I najistotniejsze – zgłaszany projekt musi dotyczyć realnych potrzeb mieszkańców. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, pieniądze pozwolą na niewielkie, ale niezwykle ważne dla mieszkańców wsi inwestycje. – Od 4 lat program cieszy się dużym zainteresowaniem, a to także sygnał dla nas, że te małe granty dla sołectw to był strzał w dziesiątkę. Mieszkańcy realizują swoje pomysły, a przy tym też dobrze się bawią i integrują – dodaje.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Jak zaznacza sołtys Czarnowca Krzysztof Marczak, jego sołectwo pomoc przeznaczy na modernizację oświetlenia ulicznego. – Połączenie tego wsparcia z innym sołeckim programem, z którego otrzymaliśmy środki, daje nam możliwość realizacji większej inwestycji. Nasza gmina nie dysponuje dużym budżetem, dlatego nie zawsze stać nas na realizację tych mniej pilnych przedsięwzięć, które są równie ważne dla naszych mieszkańców.

Samorząd Mazowsza na realizację MIAS 2021 przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na 1276 projektów z 256 mazowieckich gmin. Ponad 1,2 mln zł trafi do subregionu warszawskiego wschodniego na realizację aż 124 projektów z 29 gmin.

Program się rozwija
Gdy program startował w 2018 r., gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie tylko dwóch projektów. Jednak duże zainteresowanie grantami sprawiło, że samorząd Mazowsza postanowił MIAS nie tylko kontynuować, ale i rozwijać. Co roku liczba dofinansowanych projektów zwiększała się. W tegorocznej edycji liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. Gminy, w których jest mniej niż 28 sołectw – mogły ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 wniosków, ale tam gdzie sołectw jest więcej niż 60 – gminy mogły złożyć nawet 18 wniosków. Więcej informacji o programie można znaleźć na >>mazovia.pl<<