Spotkanie informacyjne dot. „Działaj Lokalnie” w Zielonce

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz Burmistrz Miasta Zielonka zapraszają na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

„Działaj Lokalnie” to program realizowany w Polsce od wielu już lat, a jego celem jest wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego.
W ramach programu wspierane są różnego rodzaju projekty, które odpowiadają realnym potrzebom miejscowych społeczności.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych dziedzin. Wśród dotychczas zrealizowanych projektów w ramach „Działaj Lokalnie” realizowane były działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz te ukierunkowane na tworzenie miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii, czy też regionalnej tradycji.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie – a dla terenu powiatu wołomińskiego, takim Ośrodkiem jest Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” (LGD RW).

Spotkanie informacyjne dot. tegorocznego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Działaj Lokalnie”odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka (parter). Rozpocznie się o godz. 17:30.

Tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie, zgodnie z planami LGD RW, prowadzony będzie w maju br.

Ogłoszenie naboru nastąpi za pośrednictwem strony internetowej LGD RW, tj. www.lgdrw.pl.

Źródło: UM Zielonka