Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zielonce

Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zielonce, fot: zielonka.pl

Dziś w godzinach porannych, burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematem spotkania była sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem oraz działaniami, które Zielonka będzie podejmować lub już podejmuje.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb, Powiatu Wołomińskiego, przewodnicząca Rady Miasta Zielonka Gabriela Wiśniewska, dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, ks. Proboszcz, dyrektorzy jednostek podległych Burmistrzowi oraz przedstawiciele publicznego i prywatnych ośrodków zdrowia.

Podczas spotkania omawiana była sytuacja poszczególnych jednostek i instytucji, w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Dyrektorzy szkół i przedszkoli potwierdzili, że każdego dnia otrzymują zalecenia i wytyczne od Kuratora Oświaty oraz z Sanepidu. Prowadzą działania o charakterze profilaktycznym, przypominają i uczulają uczniów w zakresie zachowania szczególnej ostrożności oraz wzmożonej higieny.

Podobnie Miejski Ośrodek Zdrowia otrzymuje wskazania z Narodowego Funduszu Zdrowia co do podejmowania stosownych działań oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach.

Od jutra w Zielonce będą dystrybuowane ulotki informujące jak zachować się w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem, gdzie należy zadzwonić. Powzięto decyzję, że ulotki powinny trafić w pierwszej kolejności do osób z grupy najwyższego ryzyka, czyli do osób starszych.

Cały zespół zarządzania kryzysowego pozostaje w bieżącym kontakcie, wyznaczono też koordynatora przepływu informacji, do którego w trybie pilnym będą zgłaszane przez jednostki wszelkie nieprawidłowości, zapotrzebowania oraz informacje związane z koronawirusem.

Przypominamy najważniejsze numery telefonów związane z podejrzeniem zarażenia:

  • Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590
  • Kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie w sprawie zagrożenia koronawirusem 22 776 38 33
  • Poza godzinami pracy i w dni świąteczne pod numerami telefonu: 510 146 258, 505 302 906

Strony internetowe zawierające informacje o koronawirusie:

  • www.gis.gov.pl
  • www.mz.gov.pl
Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zielonce, fot: zielonka.pl
Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zielonce, fot: zielonka.pl