Spotkanie z ministrem w sprawie odpadów

Spotkanie z ministrem w sprawie odpadów, fot: marki.pl

Władze resortu środowiska poprawią przepisy, umożliwiające zmianę systemu opłat za śmieci.

W środę samorządowcy spotkali się z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska. Rozmowy w resorcie dotyczyły jednego z najgorętszych tematów roku, jakim jest sytuacja na rynku odpadów. Miasto Marki reprezentowali Grzegorz Kasprowicz, zastępca burmistrza Marek, oraz Marcin Skrzecz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

– Poruszaliśmy tematy, które najbardziej interesują mieszkańców i samorząd – podkreśla Grzegorz Kasprowicz.

Głównym tematem dyskusji była nowelizacja ustawy śmieciowej. To ważne w kontekście Marek. Rada Miasta uchwaliła zmianę zasad naliczania za śmieci (przejście na system od wielkości zużycia wody), ale rozwiązanie to zostało uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tymczasem taki model wciągałby do systemu śmieciowego osoby, które próbowały uchylać się od opłat.

– Minister środowiska poinformował, że po nowelizacji ustawy śmieciowej Rada Miasta będzie dysponowała prawem ustalenia sposobu liczenia zużytej wody. Jest to dobra wiadomość, gdyż utwierdza nas w przekonaniu, że podjęta i uchylona przez RIO uchwała była bardzo dobrze przygotowana a nieścisłości w ustawie oraz interpretacja RIO nie pozwoliła na wprowadzenie jej w życie – informuje Grzegorz Kasprowicz.

Obecnie w Markach obowiązuje system naliczania opłat od osoby zamieszkującej w danej nieruchomości, ale według mareckiego ratusza jest to system niedoskonały i pozwala nieuczciwym osobom składać nieprawdziwe deklaracje. Urząd stara się je weryfikować, ale system nie będzie tak szczelny jak w przypadku rozliczeń na podstawie zużycia wody.