Sprawdzamy postępy na wołomińskiej wiertni

Sprawdzamy postępy nad drążeniem otworu badawczego GT-1, fot. wolomin.org

Prace nad wykonaniem otworu badawczego GT-1 w Wołominie przebiegają zgodnie z planem. Świder dotarł już na głębokość ponad 1200 metrów. Zgodnie z założeniami projektu robót geologicznych przewiercono formację skalną Kredy i rozpoczęto nawiercanie formacji Jury górnej.

Przed nami ostatnie 400 metrów i dotarcie do potencjalnie najlepszych pokładów wodonośnych dla Wołomina na poziomie Jury dolnej. Po osiągnięciu zamierzonej głębokości nastąpi opróbowanie tej sekcji otworu, a następnie próby hydro-dynamiczne, których celem oszacowanie zasobności złoża i określenie parametrów wody geotermalnej.

Jesteśmy coraz bliżej poznania odpowiedzi na pytanie, czy pod Wołominem znajdują się cenne złoża wody termalnej. Po zakończeniu prac wiertniczych teren wokół Ośrodka Sportu I Rekreacji Huragan Wołomin zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.