Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego

Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego, fot: powiat-wolominski.pl

Wczoraj Adam Lubiak – Starosta Wołomiński przekazał specjalistyczny sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala MBNP w Wołominie.

Sprzęt został zakupiony dzięki wsparciu Fundacji PZU, przekazane zostały:

  • Infant Flow – aparat służący do nieinwazyjnego wsparcia oddechowego zarówno u wcześniaków jak i u noworodków donoszonych;
  • Pulsoksymetry (4 szt.) do monitorowania podstawowych parametrów życiowych u noworodka;
  • Bilirubinometry (2 szt.) aparat służący do nieinwazyjnego, przezskórnego pomiaru poziomu bilirubiny we krwi.- Dziękuję Fundacji PZU za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz pracownikom Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, którzy profesjonalnie przygotowali dokumentację i sprawnie przeprowadzili przetarg – mówi Starosta Adam Lubiak, który osobiście zaangażował się w pozyskanie środków na zakup sprzętu.
Nowe urządzenia zapewnią bardziej zaawansowaną opiekę dla noworodków, stały monitoring funkcji życiowych dzieci, nieinwazyjne wspomaganie funkcji życiowych u wcześniaków i innych dzieci z problemami (wspomaganie oddechu), dokonywanie badań wartości bilirubiny w prosty sposób; nieinwazyjny pomiar wysycenia krwi tlenem, nieinwazyjną rejestrację częstotliwości pracy serca.
Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego, fot: powiat-wolominski.pl