Starosta Adam Lubiak – podsumowanie pierwszych 100 dni pracy

W poniedziałek 4 marca minął setny dzień od momentu objęcia stanowiska Starosty wołomińskiego przez Adama Lubiaka.

Do najważniejszych punktów w ponad trzymiesięcznej pracy Starosty na rzecz powiatu należy zaliczyć poprawę sytuacji w szpitalu wołomińskim poprzez uruchomienie dodatkowych okienek w przychodni specjalistycznej a także wyremontowanie dodatkowych pomieszczeń.

W niedługim czasie Starostwo planuje wyremontować i zmodernizować SOR poprzez m.in. przeniesienie dyrekcji na wyższe piętra i udostępnienie tych pomieszczeń Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu oraz przebudować parking przed szpitalem. Starosta zapowiedział także ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szpitala w maju bieżącego roku.

Powiat Wołomiński wchodzi w nowy program funduszu dróg samorządowych, w którym Województwo Mazowieckie uzyskało ponad 500 mln zł na budowę dróg. W tym celu został powołany Zespół Dróg Samorządowych, który aktualnie pracuje nad mapą dróg, na których remont starostwo ma aplikować o środki z programu.