Strajk nauczycieli w Zielonce – kolejne ustalenia Burmistrza i Dyrektorów

Strajk nauczycieli w Zielonce - kolejne ustalenia Burmistrza i Dyrektorów, fot: zielonka.pl

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Zielonki, wczoraj odbyła się kolejna narada kryzysowa, poświęcona sytuacji strajkowej w placówkach oświatowych w Zielonce.

Samorządy oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli wciąż nie wiedzą, czy zapowiadany strajk się rozpocznie, czy jednak trwające negocjacje przyniosą pozytywny rezultat w formie porozumienia pomiędzy przedstawicielami rządu i związkowców i tym samym kryzys oświatowy zostanie zażegnany.

W związku z powyższym, Burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski uzgodnił z Dyrektorami, że zostanie wysłana informacja bezpośrednio skierowana do rodziców uczniów strajkujących szkół i przedszkoli. Każdy rodzić zostanie powiadomiony o planowanej organizacji pracy placówki podczas strajku.

– Przewidujemy, że w poniedziałek  rano, znaczna część grona pedagogicznego w poszczególnych placówkach strajkujących może powstrzymać się od pracy. Spowoduje to, że w mocno okrojonych zespołach pracujących nauczycieli nie będzie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych. Jednak zgodnie z moimi wcześniejszymi informacjami, potwierdzam, że zostaną zapewnione zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Kwestie egzaminów pozostają bez zmian, czyli sprawdziany ośmioklasistów i gimnazjalistów odbędą się w terminie bez przeszkód – podsumował Burmistrz.