Strażacy z OSP w Zielonce wzięli udział w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych

międzynarodowe ćwiczenia ratownicze EU-CHEM-REACT2; źródło: zielonka.pl

Pod koniec września strażacy z OSP w Zielonce wzięli udział w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych EU-CHEM-REACT2.

To już trzecia odsłona projektu, w której uczestniczyła Zielonka. Ćwiczenia realizowane są przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego i partnerów z Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy, zaś finansowane jest przez Unię Europejską. Burmistrz Miasta Zielonka objął swoim patronatem uczestnictwo OSP w spotkaniu.

Ćwiczenia odbywały się w warunkach polowych na terenie poligonu strażackiego w miejscu dawnego kompleksu przemysłowego kopalni odkrywkowej siarki „Ekotransenerho” na Ukrainie. Zakres ćwiczenia obejmował zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Główne cele tegorocznych ćwiczeń:

  • praktyczna weryfikacja aktualnego stanu gotowości Ukrainy na incydenty chemiczne i biologiczne;
  • praktyczna weryfikacja uruchomienia unijnego mechanizmu ochrony ludności za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego;
  • praktyczna weryfikacja interoperacyjności między krajami UE, a Ukrainą na poziomie taktycznym i interwencyjnym;
  • praktyczna weryfikacja stosowanych przez ERCC (Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego) mechanizmów dotyczących działań pochodzących z terenu Ukrainy
  • praktyczna weryfikacja zdolności ERCC do udziału i zwiększenia wartości akcji reagowania kryzysowego na incydent transgraniczny mający swój początek na Ukrainie i rozszerzający się na kraje sąsiednie.
OSP w pełnej gotowości; źródło: zielonka.pl

W ramach międzynarodowych ćwiczeń OSP Zielonka została poproszona o zapewnienie wsparcia z naciskiem na wsparcie medyczne w trakcie scenariuszy ćwiczebnych. W tegorocznej edycji ćwiczeń nasza jednostka była reprezentowana przez zespół sześciu ratowników, którzy wyposażeni byli w dwa samochody ratownicze oraz przyczepę specjalną z modułem ratownictwa medycznego. Biorąc pod uwagę masowy charakter wszystkich zdarzeń było to niezwykle wymagające zadanie. Zabezpieczali medycznie między innymi symulację pożaru w wielopiętrowym budynku administracyjnym czy symulację wypadku środka transportu. Strażacy z Zielonki mogli nie tylko obserwować pracę ratowników z sąsiednich krajów, ale również sami uczestniczyli w ćwiczeniach i współpracowali z przedstawicielami innych państw.

Strażacy OSP Zielonka; źródło: zielonka.pl

Druhowie z Zielonki godnie reprezentowali nasz kraj na arenie międzynarodowej i pokazali swoje zaangażowanie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Zielonce cały czas podwyższają swoje umiejętności i wymieniają się doświadczeniem z innymi przedstawicielami zawodu.