Studnia bez dna

O pomyśle przeniesienia studni głębinowej, zaopatrującej w doskonałej jakości wodę nie tylko mieszkańców Ciemnego, ale i dalekich okolic, mówiono od lat.

O ile samo funkcjonowanie chwalili przyjeżdżający po wodę, o tyle mocno niezadowoleni byli okoliczni mieszkańcy. Bój o studnię toczył się latami, ale jak dotąd zawsze udawało się osiągnąć kompromis. A to za sprawą godzinowych ograniczeń w dostępie do wody, a to poprzez uporządkowanie pobliskiego parkingu czy ogrodzeniu od placu zabaw.

Jednak nikt nie posunął się w decyzjach tak daleko, jak uczynił to ostatnio samorząd Ciemnego. W trackie jednego z zebrań wiejskich zasugerowano przeniesienie ujęcia wody lub jego likwidację i co ważne, (wniosek motywowany chęcią budowy skweru z miejscem pamięci) pomyślnie go przegłosowano. Wydaje się, że zwycięży opcja przeniesienia ujęcia w inne miejsce, ale o tym będziemy wiedzieli na jesieni tego roku z chwilą podłączenia pobliskiej szkoły do miejskiego wodociągu. Wówczas zaczną się prace nad wytyczeniem nowej lokalizacji i zamknięcie obecnej.

Taka decyzja samorządu wsi, spowodowała konieczność przygotowania przez władze gminy Radzymin odpowiedniego projektu, który umożliwi przeniesienie studni w inne miejsce. W pobliskim Radzyminie jeszcze do niedawna działały cztery kolejne głębinowe ujęcia wody, ale nigdzie nie cieszyła się ona taki powodzeniem i uznaniem mieszkańców jak ta w Ciemnem.