Stypendium dla ucznia LO w Urlach

Stypendium dla ucznia LO w Urlach, fot: powiat-wolominski.pl

26 listopada wręczono 278 dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów rejonu warszawskiego na rok szkolny 2018/2019. Wśród tegorocznych stypendystów jest Michał Portka – uczeń klasy III wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

W wydarzeniu zorganizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uczestniczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Marek Suski – Szef Gabinetu Politycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Joanna Szczawińska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki i Stanisław Dawidziuk – Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wśród tegorocznych stypendystów jest Michał Portka – uczeń klasy III wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Informacja LO Urle