Subregion warszawski wschodni z kolejnym wsparciem od samorządu Mazowsza

Subregion warszawski wschodni z kolejnym wsparciem od samorządu Mazowsza, fot. mazovia.pl

Aż 125 inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim otrzymało dofinansowanie w ramach autorskich programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. To już kolejna pomoc sejmiku Mazowsza, na którą mogą liczyć samorządowcy, działkowcy, seniorzy czy strażacy. Samorządy zrealizują też projekty związane z profilaktyką zdrowotną kobiet, ochroną powietrza czy ograniczaniem bezdomności zwierząt. W sumie samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 52 mln zł.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

Kolejne nasze wspólne projekty z samorządami podwarszawskich gmin i powiatów. Jestem zaszczycony i  dumny, że razem inwestujemy w infrastrukturę poprawiającą życie, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Razem też inwestujemy w potencjał społeczny mieszkańców jak wsparcie dla rad seniorów i w zdrowie program Zdrowie Kobiety. Serce Mazowsza bije pod Warszawą! – zwraca uwagę radny województwa Piotr Kandyba.

Ponad 43 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg i szkół, budowa oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej czy przebudowa budynków użyteczności publicznej – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości 43,8 mln zł umożliwi realizację 16 inwestycji.

Ogromnie cieszy mnie, że decyzją sejmiku zostanie zrealizowanych wiele potrzebnych i oczekiwanych inwestycji. Podczas wielu rozmów z lokalnymi samorządowcami nierzadko słyszę, że finansowe wsparcie od samorządu województwa to ważna pomoc, gwarantująca powstanie nawet najmniejszej inwestycji, ale istotnej dla lokalnej społeczności – mówi radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Miasto Otwock

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej

2 000 000 zł

2.

Gmina Dąbrówka

Zagospodarowanie Placu im. Cypriana Kamila Norwida w  Dąbrówce

600 000 zł

3.

Gmina Wiązowna

Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze

3 990 000 zł

4.

Gmina Celestynów

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

4 000 000 zł

5.

Miasto Józefów

Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul.  Grottgera w Józefowie

4 000 000 zł

6.

Gmina Wołomin

Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i  Rekreacji „Huragan” w Wołominie

1 273 978 zł

7.

Gmina Poświętne

Zaadaptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego

2 010 000 zł

8.

Gmina Wołomin

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin

2 700 000 zł

9.

Gmina Wieliszew

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy – rozwój edukacji

4 000 000 zł

10.

Gmina Miejska Legionowo

Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo

4 000 000 zł

11.

Miasto i Gmina Serock

Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola

4 000 000 zł

12.

Gmina Nieporęt

Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie

4 000 000 zł

13.

Gmina Karczew

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II

3 000 000 zł

14.

Gmina Karczew

Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew

1 000 000 zł

15.

Gmina Radzymin

Budowa dwóch parków miejskich w centrum Radzymina wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

3 000 000 zł

16.

Powiat Legionowski

Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt

300 000 zł

 

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 19 inwestycji z subregionu warszawskiego wschodniego. Wsparcie z budżetu województwa to ponad 2,5  mln zł.

 

Lp.

Gmina

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.

Gmina Jabłonna

Przebudowa sali w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach

150 000,00 zł

2.

Miasto Legionowo

Remont Lokalnego Centrum Integracji w Legionowie

150 000,00 zł

3.

Gmina Nieporęt

Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, gm. Nieporęt

118 334,00 zł

4.

Gmina Wieliszew

Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie

78 972,89 zł

5.

Gmina Celestynów

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy

150 000,00 zł

6.

Gmina Karczew

Remont obiektu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie – Piwnicy pod Barankiem

143 837,00 zł

7.

Gmina Osieck

Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku – Gmina Osieck

81 637,00 zł

8.

Miasto Otwock

Remont świetlicy w OSP Otwocku-Jabłonnej

140 974,72 zł

9.

Gmina Sobienie-Jeziory

Remont świetlicy w Wysoczynie

150 000,00 zł

10.

Gmina Wiązowna

Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Dziechciniec, gm. Wiązowna

150 000,00 zł

11.

Gmina Dąbrówka

Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków

137 991,15 zł

12.

Gmina Jadów

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie, gm. Jadów

150 000,00 zł

13.

Gmina Klembów

Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie

125 000,00 zł

14.

Miasto Kobyłka

Remont dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce

134 292,49 zł

15.

Miasto Marki

Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

119 820,00 zł

16.

Gmina Poświętne

Remont świetlicy wiejskiej w Cygowie

150 000,00 zł

17.

Gmina Radzymin

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Dybów, w Gminie Radzymin – etap I

150 000,00 zł

18.

Gmina Strachówka

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie

114 236,00 zł

19.

Miasto Zielonka

Zapewnienie podstawowej infrastruktury integracyjno-kulturalnej w Mieście Zielonka

150 000,00 zł

 

Mazowsze dla seniorów

W ramach realizowanego już po raz drugi programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku sejmik wesprze 100 takich projektów. Wartość dofinansowania to łącznie 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 112 tys. zł trafi do miast i gmin z subregionu warszawskiego wschodniego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 12 projektów.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Gmina Miejska Legionowo

Działania integracyjne na rzecz legionowskich seniorów

28 800,00 zł

2.

Gmina Miejska Legionowo

Aktywizacja społeczno-kulturalna legionowskich seniorów

30 000,00 zł

3.

Gmina Wieliszew

„Seniorzy z kulturą” w Gminie Wieliszew

22 920,00 zł

4.

Gmina Wieliszew

„Aktywny senior – trening ogólnorozwojowy, aktywizujący dla seniorów Gminy Wieliszew”

5 280,00 zł

5.

Miasto i Gmina Serock

Serock dla seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu

24 400,00 zł

6.

Miasto i Gmina Serock

Seniorzy seniorom – „Olimpiada zawsze młodych”

12 901,00 zł

7.

Gmina Wiązowna

II Piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna pn. „W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna.

24 000,00 zł

8.

Gmina Miasto Marki

Dni Seniora – Łączymy pokolenia

30 000,00 zł

9.

Gmina Miasto Marki

Aktywny Senior w Markach

29 750,00 zł

10.

Gmina Wołomin

„Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów”

 

 

23 970,00 zł

11.

Gmina Wołomin

„Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis”

23 970,00 zł

12.

Gmina Radzymin

„Aktywny i zdrowy senior – zajęcia dla ciała, ducha i umysłu”

30 000,00 zł

 

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD. W subregionie warszawskim wschodnim dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” otrzymały 2  inwestycje na łączną kwotę ponad 17,5 tys. zł.

 

Lp.

Gmina

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Gmina Jabłonna

ROD „RAWAR”

Budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD RAWAR w Chotomowie

8 000,00

2.

Gmina Wołomin

ROD „UROCZYSKO”

Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego Uroczysko

9 594,00

 

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i  profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. W subregionie warszawskim wschodnim będzie realizowanych 5 zadań. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel 380 tys. zł.

 

Lp.

Powiat

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.      

legionowski

Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV na terenie powiatu legionowskiego

88 910,88 zł

2.      

legionowski

Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet w wieku 18 – 75 lat w powiecie legionowskim

87 576 zł

3.      

otwocki

Żyj zdrowo

57 877,62 zł

4.      

wołomiński

Profilaktyka dermatologiczna – twoja skóra pod kontrolą

72 819 zł

5.      

wołomiński

Profilaktyka nowotworowa – rak jajnika, rak piersi

72 819 zł

 

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa wspierają walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie samorządu województwa, znalazło się 15 zadań zgłoszonych przez miasta i gminy z subregionu warszawskiego wschodniego. Na ich realizację sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,1 mln zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Legionowo Gmina Miejska

Cykl pikników ekologicznych dla dzieci „Latający plac zabaw – Czyste powietrze”

75 901,00 zł

2.

Nieporęt Gmina

Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt

200 000,00 zł

3.

Jabłonna Gmina

Zakup i montaż ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

29 466,00 zł

4.

Radzymin Gmina

Zakup narzędzi i usług niezbędnych do przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej

101 058,00 zł

5.

Wołomin Gmina

Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Wołomin

75 002,00 zł

6.

Tłuszcz Gmina

Kontrola i badanie próbek popiołu z palenisk domowych

5 250,00 zł

7.

Marki Gmina Miasto

Poprawa jakości powietrza w Markach poprzez czyszczenie ulic na mokro

103 500,00 zł

8.

Zielonka Miasto

Zakup usługi czyszczenia/ mycia ulic na mokro dla Miasta Zielonka

200 000,00 zł

9.

Sobienie Jeziory Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

40 774,00 zł

10.

Kołbiel Gmina

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kołbiel

26 013,00 zł

11.

Józefów Miasto

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Miasta Józefowa

12 000,00 zł

12.

Wiązowna Gmina

Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro w Gminie Wiązowna

200 000,00 zł

13.

Osieck Gmina

Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Osieck

14 022,00 zł

14.

Karczew Gmina

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej w Gminie Karczew

15 000,00 zł

15.

Celestynów Gmina

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów

79 150,00 zł

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Mazowieckie miasta i gminy ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, a także wykonanie sterylizacji i czipowanie. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów programu znalazły się miasta i gminy z subregionu warszawskiego wschodniego, które otrzymają prawie 300 tys. zł dofinansowania na realizację 19 inwestycji związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Gmina Dąbrówka

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dąbrówka w 2023 r.

20 000 zł

2.

Gmina Jadów

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jadów

10 000 zł

3.

Gmina Miasto Marki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki

20 000 zł

4.

Gmina Karczew

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Karczew

7 000 zł

5.

Miasto Kobyłka

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kobyłka

13 275 zł

6.

Gmina Kołbiel

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kołbiel

10 000 zł

7.

Gmina Klembów

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klembów

15 000 zł

8.

Gmina Wieliszew

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Wieliszew

19 993 zł

9.

Gmina Sobienie – Jeziory

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobienie – Jeziory

14 170 zł

10.

Gmina Osieck

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Osieck

9 995 zł

11.

Gmina Radzymin

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzymin

19 994 zł

12.

Miasto Józefów

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Józefów

12 960 zł

13.

Gmina Wiązowna

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna

10 000 zł

14.

Gmina Celestynów

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Celestynów

10 237 zł

15.

Gmina Jabłonna

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jabłonna

20 000 zł

16.

Gmina Tłuszcz

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tłuszcz

19 950 zł

17.

Gmina Legionowo

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Legionowo

20 000 zł

18.

Miasto Otwock

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Otwock

20 000 zł

19.

Miasto Zielonka

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zielonka

20 000 zł

 

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 1,6 mln zł trafi do jednostek z subregionu warszawskiego wschodniego, które zakupią 8 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują lub wyremontują 18 strażnic

 

Lp.

Gmina

OSP

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Gmina Miejska Legionowo

Legionowo

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

2.

Miasto i Gmina Serock

Gąsiorowo

modernizacja strażnicy

                                                          19 000,00 zł

3.

Gmina Wieliszew

Kałuszyn

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

4.

Gmina Wieliszew

Janówek Góra

nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

                                                       100 000,00 zł

5.

Gmina Dąbrówka

Ślężany

modernizacja strażnicy

                                                          40 000,00 zł

6.

Gmina Dąbrówka

Dąbrówka

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

                                                       100 000,00 zł

7.

Gmina Jadów

Starowola

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

8.

Gmina Jadów

Jadów

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

                                                       100 000,00 zł

9.

Gmina Klembów

Krusze

modernizacja strażnicy

                                                          40 000,00 zł

10.

Miasto Kobyłka

Kobyłka

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

11.

Gmina Poświętne

Ręczaje Polskie

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

12.

Gmina Radzymin

Zawady

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

13.

Gmina Radzymin

Załubice Stare

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

                                                       150 000,00 zł

14.

Gmina Wołomin

Ossów

modernizacja strażnicy

                                                          40 000,00 zł

15.

Miasto Zielonka

Zielonka

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

16.

Miasto Zielonka

Zielonka

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

                                                       100 000,00 zł

  17.

Gmina Celestynów

Podbiel

modernizacja strażnicy

                                                          40 000,00 zł

18.

Miasto Józefów

Józefów

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

                                                       150 000,00 zł

19.

Gmina Karczew

Otwock Wielki

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

20.

Gmina Karczew

Karczew

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

                                                       150 000,00 zł

21.

Gmina Kołbiel

Rudno

modernizacja strażnicy

                                                          33 000,00 zł

22.

Gmina Osieck

Pogorzel

remont strażnicy

                                                          26 000,00 zł

23.

Gmina Osieck

Pogorzel

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

                                                       150 000,00 zł

24.

Miasto Otwock

Otwock-Wólka Mlądzka

remont strażnicy

                                                          40 000,00 zł

25.

Gmina Sobienie-Jeziory

Stary Zambrzyków

modernizacja strażnicy

                                                          40 000,00 zł

26.

Gmina Wiązowna

Wiązowna

remont strażnicy

                                                          11 789,00 zł

 

Mazowsze dla klimatu

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu Mazowsza. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzymało 7 projektów. 

Lp.

Gmina/miasto

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Gmina Sobienie – Jeziory

Budowa tężni solankowej w miejscowości Sobienie-Jeziory

          104 611,00 zł

2.

Gmina Sobienie – Jeziory

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie-Jeziory

            76 988,00 zł

3.

Miasto Józefów

Modernizacja oświetlenia ulicznego

          200 000,00 zł

4.

Gmina Radzymin

Realizacja działań mających na celu adaptację do zmian klimatu w postaci wykonania rowów infiltracyjnych na terenie Gminy Radzymin

          200 000,00 zł

5.

Powiat Wołomiński

Ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie Powiatu Wołomińskiego

          153 650,00 zł

6.

Miasto Kobyłka

Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce

          200 000,00 zł

7.

Gmina Miejska Legionowo

Relaks na Bukowcu – Park przy ul. Wąskiej

          200 000,00 zł

 

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów z  regionu. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzymały 4 projekty.

 

Lp.

Gmina/miasto

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Serock Miasto i Gmina

Wymiana kotłów węglowych na terenie gminy Serock w 2023 roku

300 000 zł

2.

Nieporęt Gmina

Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Nieporęt

300 000 zł

3.

Miasto Kobyłka

Zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka

300 000 zł

4.

Wiązowna Gmina

Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła

216 000 zł

 

Umowy beneficjentom przekazali radni województwa mazowieckiego: Anna Brzezińska, Piotr Kandyba, Stefan Traczyk i Michał Prószyński.

[i] W Wiązownie w ramach „Mazowsza dla lokalnych centrów integracyjnych” umowę podpisali też przedstawiciele gminy Zakroczym (pow. nowodworski), do której trafi  ponad 127 tys. zł na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty–Smok.

[ii] W Wiązownie w ramach „Mazowsza dla klimatu” umowę podpisali też przedstawiciele gminy Zakroczym (pow. nowodworski), do której trafi  200 tys. zł na modernizację oświetlenia w gminie.