Sukces mareckiej biblioteki publicznej

Sukces mareckiej biblioteki publicznej, fot: marki.pl

Biblioteka Publiczna Miasta Marki otrzymała trzy laptopy i trzy tablety w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Sprzęt umożliwi bibliotece realizację atrakcyjnych i przyszłościowych zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe młodych czytelników. Udział w projekcie wzięły dwie osoby z personelu biblioteki, które uczestniczyły w szkoleniach na temat „Bezpiecznego zachowania w sieci” oraz „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”. Szkolenia składały się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego, które polegały na przeprowadzeniu – przy wsparciu trenerów – 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Właśnie dzięki takim inicjatywom, skierowanym do gminnych samorządowych instytucji kultury, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży, rosną kompetencje bibliotekarzy i czytelników. Coraz lepsze staje się również zaplecze technologiczne bibliotek.