Szkoły gotowe na zdalne nauczanie?

fot: pixabay.com

Nowe komputery, laptopy, projektory multimedialne – taki właśnie sprzęt pojawi się niebawem w 130 szkołach na Mazowszu, w tym w 10 z subregionu warszawskiego wschodniego. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego wartość w tym roku wynosi blisko 22 mln zł.

Nie wszyscy uczniowie mają komputery
Z raportu przygotowanego przez Federację Konsumentów wynika, że aż 50-70 tys. uczniów w Polsce nie posiada w domu komputera lub tabletu, a ponad milion uczniów współdzieli urządzenia z innymi domownikami . Dlatego Mazowsze już drugi rok z rzędu realizuje projekt unijny, dzięki któremu nowoczesny sprzęt komputerowy trafia do mazowieckich szkół. Jego całkowita wartość to już ponad 55 mln zł. Co istotne, sprzęt otrzymają placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie, w tym 10 szkół z regionu warszawskiego wschodniego.

– Chcemy, aby szkoły na Mazowszu były przygotowane na każdą sytuację – wskazuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Jest to możliwe dzięki środkom unijnym w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. W tym roku na zakup sprzętu komputerowego dla 130 szkół przeznaczymy blisko 22 mln zł. W ramach dwóch edycji projektu z dofinansowania skorzystało w sumie 366 mazowieckich szkół – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Pomaga samorząd województwa mazowieckiego
Jak zauważa radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, ten projekt wyrównuje szanse dostępu do nauki. – Sprzęt, który otrzymają szkoły, to bardzo duże wsparcie. Chcemy, aby jak najwięcej uczniów miało dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych, niezależnie od miejsca zamieszkania i trybu, w jakim odbywają się zajęcia. To ważne, żeby szkoły były przygotowane na każdy scenariusz. Nawet ten najbardziej pesymistyczny, w którym być może szkoły kolejny rok z rzędu będą musiały przejść na tryb pracy zdalnej.

Nowy sprzęt trafi m.in. do Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podkreśla, że gmina już po raz kolejny korzysta z takiej możliwości doposażenia swoich szkół. – Każda złotówka, która trafia dodatkowo do naszego budżetu, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w bardzo trudnym okresie dla jednostek samorządu terytorialnego – dodaje burmistrzyni.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do szkół zostaną dostarczone nowe urządzenia i oprogramowanie. Będą to m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Office 365. Co ważne, uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom przygotować się do ewentualnego kolejnego okresu nauki zdalnej oraz efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Kto otrzymał pomoc?
W tym roku z subregionu warszawskiego wschodniego sprzęt otrzymają: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Augustówce, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie, Szkoła Podstawowa w Kątach, Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie.

W 2020 roku z subregionu warszawskiego wschodniego sprzęt otrzymały: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej, Zespół Szkolny w Cegłowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej / Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Zespół Szkół w Latowiczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Okuniewie, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce, Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie, Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Zespół Szkolny Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach, Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie.

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.