Szpital Ratownika Cegiełki edukuje najmłodszych

Szpital Ratownika Cegiełki edukuje najmłodszych, fot. marki.pl

Od czterech lat prowadzone są zajęcia dla dzieci w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Program nakierowany na naukę pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci w wieku od 3 do 10 lat jest kontynuacją udanej edycji pilotażowej z 2018 r. i realizacji programu w latach 2019-2021.

Medycy pracują z najmłodszymi, aby w przyjazny sposób przybliżyć pracę służb medycznych, nauczyć dzieci właściwych zachowań i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnego rodzaju urazach czy sytuacjach zagrażających zdrowiu oraz życiu. Dzieci uczą się także skutecznie wzywać pierwszą pomoc.

– Istotą programu nakierowanego na pierwszą pomoc przedmedyczną jest przekonanie, że wczesna edukacja zdrowotna przygotowuje dzieci do bycia niezależną i twórczą jednostką. Uczy dzieci bycia odpowiedzialnym, stanowczym i świadomym człowiekiem. Poddanie dzieci odpowiedniej nauce od tak wczesnego wieku daje możliwość kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych, promuje zdrowy tryb życia i wyposaża dzieci w wiedzę, także w odpowiednie nawyki i zachowania – podkreśla Ada Gajek z wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu.

Na potrzeby działań wykonane zostały gry planszowe i komiksy dla dzieci o tematyce zdrowotnej a w ramach kolejnych edycji przeprowadzane są konkursy plastyczne.

Program w całości realizowany jest ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki.