Tablice edukacyjne przy Rezerwacie Śliże w Jadowie

3408
Tablice edukacyjne przy Rezerwacie Śliże w Jadowie, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Starostwo Powiatowe w Wołominie zakończyło instalację urządzeń infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej i zaprasza do odwiedzenia malowniczych i ciekawych przyrodniczo terenów naszego powiatu.

W wielu miejscach zlokalizowano terenowe tablice edukacyjne oraz wiaty turystyczne. W tym roku zamontowano m.in. 5 nowych tablic przy Rezerwacie Śliże w gminie Jadów. Zadanie było realizowane przez Powiat Wołomiński w porozumieniu z Nadleśnictwem Łochów.

Każda z tablic przedstawia informacje dotyczące fauny i flory powiatu wołomińskiego, ze szczegółowym  zwróceniem uwagi na obszary objęte ochroną prawną. Treść merytoryczna dotyczy również wybranych zagadnień związanych z ekologiczną rolą lasu i zagrożeniem, jakie dla roślin i zwierząt niesie pożar w lesie. Tablica dydaktyczna „Drzewa Leśne” zawiera 9 obrotowych tablic, przedstawiających podstawowe gatunki lasotwórcze, zasięgi ich naturalnego występowania, pokroje drzew itp. Przed tablicą zamontowano podest z bali, ułatwiający dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części tablicy. Wszystkie tablice są opatrzone zdjęciami i grafiką, co ułatwia zrozumienie treści. W pobliżu znajduje się również wiata turystyczna oraz kolejna powiatowa tablica opisująca rezerwat Śliże.

Tablice edukacyjne przy Rezerwacie Śliże w Jadowie, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Zadanie pn. „Urządzenia infrastruktury terenowej, służącej edukacji  przyrodniczej przy Rezerwacie Śliże, w powiecie wołomińskim”, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Komentarze