Terminy rekrutacji do przedszkoli w Wołominie

Przedszkole, fot: fotolia.com

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin na rok 2020/21 rozpocznie się w poniedziałek 2 marca.

Do 13 marca można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola, wraz z wszelkimi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wymaganych w rekrutacji kryteriów.

31 marca do godziny 15:00 podana zostanie do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 1 do 7 kwietnia rodzice przyjętych kandydatów składają pisemne oświadczenie woli przyjęcia do danego przedszkola.

Wszystko stanie się jasne 10 kwietnia – tego dnia do godziny 15:00 podana zostanie ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.