Trasa S8: Wizja lokalna przed badaniem hałasu

Obwodnica Marek, fot: WWL24

W piątek 9 marca na wniosek Grzegorza Dudzika burmistrza Zielonki, odbyła się wizja lokalna z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w celu wyznaczenia stanowiska do pomiaru natężenia hałasu w okolicach Trasy S8 w Zielonce.

Wizja dotyczyła odcinka trasy oznaczonego symbolem „B”, który rozpoczyna się za wiaduktem nad ul. Pustelnicką w Zielonce i prowadzi w kierunku Kobyłki. Wstępnie, jako miejsce badania wyznaczono posesję przy ul. Mazurskiej, położoną najbliżej trasy.

Badanie, które przeprowadza się w cyklu ciągłego nagrywania hałasu przez 48 godzin, zostanie przeprowadzone w tygodniu między 19, a 23 marca. Badanie przeprowadzi specjalistyczna komórka WIOŚ, zajmująca się przekroczenia norm hałasu.

Pomiary na odcinku wcześniejszym, to jest od granic z Markami do wiaduktu nad ul. Pustelnicką zostaną przeprowadzone przez Generalna Dyrekcję Drog Krajowych i Autostrad, które GDDKiA zapowiedziała w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Ostateczna lokalizacja punktów zostanie ustalona po wizji w terenie, przez akustyków działających z ramienia wykonawcy analizy po-realizacyjnej. Na podstawie danych otrzymanych z punktów pomiarowych zostanie wykonany i skalibrowany model obliczeniowy, który określi poziom hałasu wzdłuż całego odcinka drogi, niezależnie od ilości punktów pomiarowych.

Ewentualne uwagi w zakresie wybranych lokalizacji można przesyłać na: um@zielonka.pl lub pod numerem telefonu 22 761 39 21. Poniżej proponowane lokalizacje. (kolor żółty – badanie GDDKiA, kolor czerwony – badanie WIOŚ).

Proponowane lokalizacje badania hałasu.