Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miasta Ząbki

Zeznanie podatkowe, fot: fotolia.com

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku w Urzędzie Miasta Ząbki uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2017 rok.

Dzięki uprzejmości Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie, w dniach 29 marca i 19 kwietnia w godz. od 9:00 do 15.00 w sali konferencyjnej im. Fryderyka Antoniego Haydera Urzędu Miasta, oddelegowany pracownik będzie udzielał wyjaśnień i przyjmował zeznania podatkowe za 2017 rok.

Podatek PIT jest odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Nie każdy wie, że większość podatku trafia do budżetu państwa, natomiast jedna trzecia, z tego co odprowadzamy urzędowi skarbowemu, wraca do miejsca zamieszkania.

Wypełniając zeznanie podatkowe za 2017 rok na pierwszej stronie, w części B wystarczy wpisać aktualne miejsce zamieszkania, nie chodzi tu o miejsce zameldowania, a o miejsce w którym obecnie mieszkamy.

Twoja złotówka przekazana do budżetu miasta wpłynie na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

źródło: zabki.pl