Trwają prace projektowe budowy ulicy Bema w Ząbkach

Konsultacje, umowa, projekt, fot: pixabay.com

Trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Bema, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej oraz ul. Niepodległości w Ząbkach.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg lokalnych, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz usprawnienie komunikacji na terenie Ząbek. Koncepcja projektowa zakłada wybudowanie utwardzonych jezdni wraz z chodnikami i zjazdami do posesji oraz kanalizacją deszczową.

W celu poprawy bezpieczeństwa zakłada się wybudowanie wyniesionych skrzyżowań na wysokości ul. Bema – ul. Mickiewicza, ul. Bema – ul. Parkowa, ul. Mickiewicza -ul. Niepodległości oraz ul. Parkowa – ul. Niepodległości.

Trwają prace projektowe budowy ulicy Bema w Ząbkach, ilustracja: zabki.pl