Umowa na budowę centrum przesiadkowego w Wołominie

Umowa na budowę centrum przesiadkowego w Wołominie

3,2 mln zł dofinansowania na kolejny ważny krok w rozwoju gminy Wołomin. Została podpisała umowa na budowę centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie.

W ramach inwestycji nastąpi przebudowa drogi wojewódzkiej nr 628, dróg gminnych – ul. Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny, drogi wewnętrznej – pl. J. Cicheckiego, budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowa ciągu pieszego i drogi dla rowerów wraz z urządzeniami oświetleniowymi.