Uszczelnianie systemu śmieciowego w Kobyłce

W związku z pracami nad uszczelnieniem „systemu śmieciowego” w Kobyłce od 1 stycznia worki nie obklejone odpowiednim kodem kreskowym nie będą odbierane.

Podobnie nie będą odbierane odpady zmieszane z pojemników, które nie są oznakowane.

Wszystkie wystawiane worki z odpadami segregowanymi, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpadami biodegradowalnymi powinny być oklejone odpowiednimi kodami kreskowymi.

Jeżeli wystawiane są np. 3 worki koloru żółtego, tj. z tworzywami sztucznymi, to należy na każdym worku przykleić naklejkę z kodem kreskowym „tworzywa sztuczne”.

Kody kreskowe można bezpłatnie pobrać w:

– Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK – ul. Łokietka 80
– Urzędzie Miasta Kobyłka – ul. Wołomińska 3, pokój nr 3,
– P.P.U.H. Imperf s.c., Łukasiewicza 7D, Wołomin
oraz zamówić pod numerami tel. 22 786-45-40, 22 786-45-41, 22 786-45-49

W celu oznakowania pojemnika na odpady zmieszane należy skontaktować się z firmą P.P.U.H. Imperf s.c. tel. 22 786-89-46, 22 787-88-65.

źródło: kobylka.pl