Votum zaufania i absolutorium dla władz Marek

Votum zaufania i absolutorium dla władz Marek, fot. marki.pl

26 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta, na której radni zajmowali się m.in. raportem o stanie gminy za 2023 r., sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. oraz uchwałą o absolutorium dla burmistrza za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

– Ubiegły rok upłynął zarówno pod znakiem inwestycji jak i szukania finansowania na kolejne przedsięwzięcia, które zaczną wydawać owoc już w tym roku. A to wszystko realizowaliśmy w niełatwych warunkach finansowych. Warto przypomnieć, że na skutek zmian prawnych (przede wszystkim w PIT) dochody większości samorządów skurczyły się przy wysokiej inflacji – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Do najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji należały m.in.:
– kompleksowa przebudowa północnego odcinka Alei Piłsudskiego
– przebudowa dróg gruntowych na asfaltowe
– modernizacja zabytkowych kamienic Briggsów
– rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (m.in. place zabaw, skatepark)
– zakończenie trzeciego etapu projektu unijnego przez Wodociąg Marecki

Do najważniejszych dotacji, zdobytych w 2023 r., których efekty już niedługo zaczniemy widzieć, było uzyskanie:
– 13 mln rządowego wsparcia na przebudowę dróg gruntowych na lokalne
– 3,8 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego
– 3 mln zł rządowego wsparcia na modernizację i budowę placów zabaw
– 4 mln zł wsparcia od samorządu Mazowsza na budowę ulicy Wilczej
– prawie 0,7 mln zł na modernizację Orlika przy ul. Stawowej

Realizowaliśmy również sporo projektów społecznych dedykowanych różnym grupom mieszkańców, o różnej tematyce. Mogli z nich korzystać i najmłodsi, od dorośli, i seniorzy. Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które te projekty przygotowały, realizowały, a także – zgodnie z hasłem #MarkiWłączsię w nich uczestniczyły – podkreśla Jacek Orych.

Na środowej sesji radni udzielili burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium
– Dziękuję radnym za udzielenie votum zaufania i absolutorium. To przede wszystkim docenienie pracy tych osób, które każdego dnia działają na rzecz naszych mieszkańców. To również zobowiązanie do ciężkiej i wytrwałej pracy w kolejnych latach – mówi Jacek Orych i dodaje – Cieszy, że za przyjęciem absolutorium głosowali wszyscy radni. Liczę, że jest to zapowiedź dobrej współpracy w kolejnych miesiącach na rzecz naszych mieszkańców.