W przyszłym tygodniu otwarcie tunelu w Wołominie

Tunel w ul. Geodetów w Wołominie, fot: UM Wołomin

Zgodnie z informacją przesłaną przez przedstawiciela PKP PLK w najbliższy poniedziałek 24 lipca odbędzie się kontrola obiektu i w przypadku braku zastrzeżeń ma zostać bezzwłocznie wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.

W dn. 30.06.2017 r. został złożony kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie tunelu drogowego w ciągu ul. Geodetów w Wołominie. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał, iż należy rozszerzyć zakres wniosku o konstrukcję nad tunelem. Wezwaniem z dn. 5.07.2017 r. wezwał PKP PLK S.A. do uzupełnienia wniosku, co zostało uczynione w dniu wczorajszym (18 lipca). W związku z powyższym oczekiwany termin kontroli obowiązkowej obiektu, przewidywany jest na poniedziałek 24 lipca. Po odbyciu kontroli obowiązkowej bez uwag, Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego jest zobowiązany bezzwłocznie wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie.

Źródło: UM Wołomin