WFOŚ dofinansuje realizację dwóch zadań w Jadowie

Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

W dniu 2 sierpnia Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Wójcik podpisał dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Pierwsza z umów dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jadów”. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 25 058,53 zł.

Druga umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na trenie Gminy Jadów” opiewa na kwotę 6.220,00 zł.

WFOŚ dofinansuje realizację dwóch zadań w Jadowie
WFOŚ dofinansuje realizację dwóch zadań w Jadowie

źródło: jazdow.az.pl