WIEŚci z Mazowsza 2020 – odcinek 3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich już od wielu lat wspiera inwestycje i remonty na obszarach wiejskich. W okresie programowania 2014-2020 dzięki niemu przybyło setki świetlic, placów wiejskich, kilometrów dróg czy nowoczesnych targowisk.  Odcinek 3 – PROW 2014-2020 na południowym Mazowszu.

WIEŚci z Mazowsza już od kilku lat goszczą w mediach społecznościowych i w rozgłośniach radiowych przynosząc świeże informacje o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Samorządzie Województwa Mazowieckiego. Kamery i mikrofony były i są zawsze tam, gdzie na Mazowszu dzieje się coś interesującego i inspirującego – starając się przekazywać dużo informacji i promować dobre praktyki.