WIEŚci z Mazowsza 2020 – odcinek 7

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich realizuje corocznie tzw. operacje własne i partnerskie. Wśród operacji partnerskich w tym roku będą to 22 przedsięwzięcia 17 partnerów KSOW o wartości prawie 1 mln złotych.

Jakie w tym roku mają pomysły partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim – o tym w 7 odcinku WIEŚci z Mazowsza!