Więzienie – stracony czas? Lekcja prewencyjna w Ząbkach

Więzienie - stracony czas? Lekcja prewencyjna w Ząbkach, fot: zabki.pl

W środę 8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach, odbyła się lekcja prewencyjna „Więzienie stracony czas”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów, szer. Sylwia Kaczmarczyk i ppor. Łukasz Stankiewicz, zaprezentowali środki przymusu bezpośredniego i zaznajomili uczniów najstarszych klas ze specyfiką pracy w areszcie.

Zaakcentowali rolę Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu przez izolację sprawców przestępstw i prowadzone działania resocjalizacyjne.

W ramach lekcji odbył się pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pokazano m.in. kajdanki, kajdanki zespolone, kamizelkę i kask ochronny, hełm, tarczę oraz pałkę służbową.

Lekcje prewencyjne poza działaniem uświadamiającym i edukacyjnym, to także zaprezentowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej i zachęcenie do wstąpienia w jej szeregi.

Aktualne oferty pracy w SW: LINK

Kolejne lekcje prewencyjne, jeszcze w czerwcu 2022 r., odbędą się w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 6, a także w LO im. rtm. Witolda Pileckiego.