Młodzi mieszkańcy mają głos

Młodzi mieszkańcy mają głos!, fot: marki.pl

Po dłuższej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, 7 czerwca, w sali obrad Urzędu Miasta Marki odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.

W sesji udział wzięli przedstawiciele marecki szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Młode pokolenie mieszkańców zostało powitane przez Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha oraz Przewodniczącą Rady Miasta Marki Agnieszkę Lużyńską, która otworzyła sesję oraz przedstawiła porządek obrad. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta wybrany został Maciej Mazur, któremu serdecznie gratulujemy.

„Wszyscy tworzymy wspólnotę” Jak integrować się z nowymi mieszkańcami naszego miasta? – Na taki temat toczyła się ożywiona dyskusja podczas obrad. Młodzi mieszkańcy Marek przedstawili swoje pomysły, w jaki sposób miasto może wspomóc integrację mieszkańców, ale także w jaki sposób sami mieszkańcy mogą się integrować. Poruszony został temat niezwykle ważny w dzisiejszych czasach. Temat pomocy, szacunku i tolerancji dla przybyłych obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną. Bardzo cieszy tak duża aktywność i świadomość społeczna młodego pokolenia.