Kobyłkowski bilet metropolitalny

Już ponad 2700 kart metropolitalnych wydano w Urzędzie Miasta Kobyłka od września ubiegłego roku.

Dla osób, które wnoszą opłaty za śmieci, deklarują płacenie podatków w mieście i opłacają wszystkie konieczne płatności za nieruchomości możliwa jest dopłata do biletu metropolitalnego w ramach programu Warszawa+. Wniosek można złożyć online.

Dopłata Miasta wynosi, w zależności od rodzaju biletu od 15 do 70 zł. Przypominamy, że uprawnienie do zniżki w cenie biletów za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego m. st. Warszawy przysługuje mieszkańcom Miasta Kobyłka, którzy spełniają kilka warunków:
– rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazały w zeznaniu podatkowym Miasto Kobyłka, jako miejsce swojego zamieszkania;
– mają uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta Kobyłka albo nie mają należności wobec Miasta Kobyłka;
– wypełnili obowiązek złożenia tzw. „deklaracji śmieciowej”.

Zachęcamy do składania wniosków online, pod adresem: https://kobylka.informica.pl/. Przy odbiorze w Urzędzie karty, o którą wnioskowali Państwo online należy przedłożyć jeden z dokumentów:

a. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego – pieczęcią wpływu z datą,

b. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok ubiegły (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Wołominie, jako zeznania PIT,

c. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Kobyłka, jako miejsca zamieszkania,

d. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Wołominie ze wskazaniem Miasta Kobyłka, jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych;

e. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok ubiegły (PIT) wraz z Urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO).

Jeśli chcielibyście Państwo korzystać ze zniżki w cenie biletów, ale dotąd nie płaciliście podatku w Kobyłce, mamy dla Was dobrą wiadomość – to jest bardzo proste. Są dwa sposoby aktualizacji danych:

· Wypełnienie formularza ZAP-3 dostępnego w Urzędzie Miasta w Kancelarii pok. nr 5 lub w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Po prostu trzeba przyjść do urzędu z dowodem osobistym i złożyć podpis. Od tej chwili Państwa podatki będą zasilały budżet Kobyłki.

· Zgłoszenie pod numer 22 760 70 08. Urząd przyjdzie do mieszkańca z formularzem – to nowa usługa: TAX-i, która jest dostępna do 21.00 w dni powszednie. Formularz można podpisać w urzędowym samochodzie lub u siebie w domu. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.

Urząd Miasta zachęca do przekazywania informacji o formularzu ZAP 3 znajomym i rodzinie.

Komentarze