Wołomin – wszyscy „za”

Wołomin - wszyscy „za”, fot: wolomin.org

Wynik kilkugodzinnej debaty o przyszłorocznym budżecie gminy Wołomin okazał się wielce zadowalający.

Zaprezentowana podczas sesji budżetowej opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wobec Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i złożony wcześniej projekt budżetu uzyskał pozytywną ocenę Izby. Wobec tego faktu nie pozostawało nic oprócz samego głosownia radnych. W jego trakcie okazało się, że jednomyślnie zagłosowano za uchwaleniem budżetu Gminy Wołomina na 2022 rok.

– To dobry, zrównoważony budżet, „widzący” potrzeby mieszkańców, choć pewnie wciąż zbyt mały, by zrekompensować koszta zapowiadanych podwyżek – mówiła burmistrz Elżbieta Radwan. – Jego przyjęcie daje możliwość szybkiego ogłoszenia pierwszych przetargów, co w obecnych czasach wzrostu cen jest niezwykle ważne. Budżet opiewa na kwotę blisko 300 milionów, w czego znakomita część przeznaczona zostanie na oświatę – informowała gospodyni Gminy Wołomin.