Wschodnia Obwodnica Warszawy – przetarg na koncepcję programową

Plan orientacyjny Wschodniej Obwodnicy Warszawy

W grudniu ruszyła obwodnica Marek. Za kilka lat na węźle Drewnica (okolice wschodniej części ulicy Szkolnej) będzie się z nią łączyć Wschodnia Obwodnica Warszawy (tzw. WOW-ka). Najpierw jednak zostanie zrealizowana tzw. koncepcja programowa 3,6-km odcinka. Na jej podstawie zostanie ogłoszony przetarg w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

W środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg w sprawie koncepcji programowej.
„Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych” – informuje GDDKiA.

Termin składania ofert w przetargu minie 5 kwietnia tego roku.

Planowany harmonogram realizacji inwestycji:
– I kwartał 2019 r. – ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i Buduj”
– I kwartał 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
– III kwartał 2021 r. – IV kwartał 2023 r. – realizacja robót budowlanych.

źródło:www.marki.pl