Wskaż lokalizację miejsc najbardziej niebezpiecznych na terenie Ząbek

400
Monitoring miejski, fot: fotolia.com

Urząd Miasta Ząbki zwraca się do mieszkańców z prośbą o wskazywanie niebezpiecznych miejsc.

W związku z planowanym w najbliższym czasie przystąpieniem do opracowania dokumentacji systemu monitoringu na terenie Ząbek, urząd zwraca się do mieszkańców o wskazywanie lokalizacji miejsc najbardziej niebezpiecznych na terenie miasta.

Propozycje lokalizacji wraz z krótkim uzasadnieniem należy przesyłać na adres e-mail: monitoring@zabki.pl , w terminie 2 tygodni od dnia publikacji powyższej wiadomości. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą odpowiednio zaprojektować system monitoringu.

Komentarze