Wsparcie dla przedsiębiorców, pracowników i osób pozostających bez pracy

Pieniądze, fot. Fotolia

W okresie pandemii Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizuje swoje podstawowe zadania oraz wdraża Tarczę Antykryzysową. W trybie ciągłym prowadzone są nabory wniosków dla wszystkich form wsparcia, jakie wprowadziły przepisy Tarczy Antykryzysowej.

Wartość Tarczy Antykryzysowej – przyznanej decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu wołomińskiego to 100 milionów złotych. – Wnioski, które wpłynęły do urzędu, w 92 % zostały rozpatrzone pozytywnie, co wymagało ogromnego zaangażowania ze strony pracowników, mając na uwadze, że wpłynęło ich blisko 18 tysięcy i większość wymagała poprawy lub uzupełnienia. – informuje Grażyna Krupa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie – Do tej pory wypłaciliśmy ponad 89 milionów złotych pomocy przedsiębiorcom w powiecie wołomińskim. I nadal ta pomoc jest sukcesywnie wypłacana.

Pomimo dodatkowych zadań, wynikających z obowiązujących przepisów Tarczy Antykryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizuje z pełnym zaangażowaniem swoje podstawowe zadania, w tym te w ramach wdrażania instrumentów rynku pracy. I tak – w odpowiedzi na niemalejące ze strony pracodawców zainteresowanie – od początku roku zawarto 86 umów o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz rozpatrzono pozytywnie 191 wniosków o zorganizowanie stażu. Ponadto – z samorządami gminnymi – zawarto 8 umów na organizację prac społecznie użytecznych, łącznie dla 91 osób.

– Powiat wołomiński to powiat osób przedsiębiorczych, o czym świadczy nie tylko skala zainteresowania Tarczą Antykryzysową, nieporównywalna z żadnym okolicznym powiatem podwarszawskim. Pomimo pandemii nadal utrzymuje się zainteresowanie środkami na dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Tu pozytywnie rozpatrzyliśmy w bieżącym roku już 61 wniosków, wypłacając 1 milion 40 tysięcy złotych dofinansowania – tłumaczy dyrektor Grażyna Krupa. Dużym zainteresowaniem cieszy się także refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach tego instrumentu rynku pracy pozytywnie rozpatrzyliśmy do tej pory 33 wnioski, wypłacając wnioskującym do nas przedsiębiorcom 641 tysięcy złotych dofinansowania.

W odniesieniu do szerokiego wsparcia – oferowanego przez urząd pracy na rzecz przedsiębiorców – zasygnalizować warto, że w ostatnim kwartale zostały rozpatrzone wnioski, które wpłynęły do urzędu o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W wyniku rozstrzygnięcia naboru podpisano 67 umów o dofinansowanie.

W obecnym czasie komunikacja z klientami urzędu pracy odbywa się głównie mailowo i telefonicznie. Mając na uwadze potrzebę sprawnego komunikowania się z klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, a tym samym załatwiania spraw, przystąpiono do wdrażania nowego narzędzia, jakim jest serwis sms-owy. Nadawca wiadomości będzie wyświetlać się jako PUP Wołomin.

Zasady udzielania dofinansowania oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej www.wolomin.praca.gov.pl oraz na platformie www.praca.gov.pl.