Wsparcie dla uczniów z Gminy Kobyłka

Wsparcie dla uczniów z Gminy Kobyłka

Wniosek pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” złożony przez Miasto Kobyłka został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania.

Wniosek otrzymał największą liczbę punktów – 147,5 i obecnie miasto jest na etapie podpisywania umowy.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych wśród min. 80% uczniów trzech kobyłkowskich szkół podstawowych.

Elementem projektu są zajęcia pozalekcyjne w 2 obszarach tematycznych:
1. „Młody naukowiec” – zajęcia kształcące z podziałem na dla uczniów klas II-III, VI-VI i VII-VIII;
2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki z podziałem na dla uczniów klas II-III, VI-VI i VII-VIII.

Ponadto w szkołach stworzone zostaną międzyszkolne mobilne pracownie Druku 3D. Projekt realizowany będzie we wszystkich kobyłkowskich szkołach podstawowych.

Wartość projektu ogółem wynosi – 630 610,61 tys. zł
Wnioskowane dofinansowanie wynosi – 583 850,93 zł

źródło: kobylka.pl