Wspólne patrole policji, straży miejskiej i straży leśnej

Wspólne patrole policji, straży miejskiej i straży leśnej, fot: KPP Wołomin

Wspólne patrole, szkolenia, zabezpieczenia imprez masowych oraz udział w wielu akcjach i działaniach prewencyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także zwalczanie przestępstw związanych z lasem, to najważniejsze przykłady współpracy Policji, Straży Miejskiej i Straży Leśnej na terenie powiatu wołomińskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku wołomińskich funkcjonariuszy wspierają Strażnicy Miejscy z Wołomina i Ząbek oraz Straż Leśna z Nadleśnictwa Drewnica. Wśród interwencji podejmowanych przez patrole mieszane są zarówno te własne, jak i zlecone np. po telefonie ze szkoły, ze Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Wołominie czy tez od samych mieszkańców.

Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej przynoszą wymierne efekty. Warto podkreślić, że bezpośrednio wpływają one na ogólną liczbę patroli na terenie miast i gmin powiatu wołomińskiego, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Są one widoczne i reagują na wszelkie przejawy naruszenia prawa. Najczęściej funkcjonariusze ujmują osoby: podejrzewane o posiadanie narkotyków, naruszające przepisy dot. akcyzy, dokonujące uszkodzeń mienia, nietrzeźwych kierowców, sprawców kradzieży, osoby poszukiwane; podejrzewanych o znieważenie, naruszenia nietykalności czy czynną napaść na funkcjonariusza, sprawców bójek, pobić i fałszowania dokumentów. Sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku strażnicy (w celu wykonania dalszych czynności procesowych) niezwłocznie przekazują Policji.

Od lat policjanci ruchu drogowego i prewencji oraz strażnicy miejscy wspólnie prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne, mające bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w danym rejonie. Na uwagę zasługują takie działania jak: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Lato w mieście”, „Bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczna droga do szkoły”, akcja „Znicz”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, czy akcja „Prędkość”.

Wspólne patrole strażników leśnych i wołomińskich policjantów odbywają się na terenach leśnych w okolicach powiatu wołomińskiego z wykorzystaniem samochodów terenowych zarówno Straży Leśnej, jak i Policji. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Wspólne patrole policji, straży miejskiej i straży leśnej, fot: KPP Wołomin

Policjanci wspólnie z pracownikami Straży Leśnej pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają chroniąc jego charakter. Jest to niezbędne, aby zachować walory tego specyficznego miejsca. Strażnicy mają dziś duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Mają także obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

W tym wszystkim pomagają im policjanci. W czasie wspólnych służb, mundurowi zwracają szczególną uwagę między innymi na osoby, które nagminnie naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tereny patrolowanych lasów objęte są coraz częściej monitoringiem wizyjnym, z którego materiał filmowy stanowi dowód w prowadzonych postępowaniach.

Podczas wspólnych patroli policjanci i strażnicy leśni reagują też na najczęściej popełniane wykroczenia popełniane przez właścicieli psów, którzy podczas spaceru w lesie spuszczają zwierzęta ze smyczy.

Tego typu działania pozwalają na wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami tych trzech służb. Wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej i Straży Leśnej będą kontynuowane cyklicznie.

źródło: KPP Wołomin