Współpraca policji ze strażą miejską

Policja, Straż Miejska w Wołominie, fot. policja.pl

4 stycznia w siedzibie Straży Miejskiej w Wołominie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu kontroli ruchu drogowego. Przeprowadził je komisarz Marcin Zdunek – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Zajęcia miały na celu wymianę informacji oraz spostrzeżeń dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym, które występują na terenie powiatu Wołomińskiego. Ścisła współpraca służb wpływa bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa oraz utrzymanie porządku publicznego w mieście.

Współpraca policji ze strażą miejską, fot. policja.pl

Doskonałym przykładem wspólnych działań, są patrole składające się ze strażnika miejskiego i policjanta. Ich celem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców.

młodszy aspirant Monika Kaczyńska