Współpraca WFOŚiGW z Miastem Kobyłka

spotkanie Anny Król Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z Edytą Zbieć Burmistrzem Miasta Kobyłka, fot: WFOSiGW

Współpraca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Miastem Kobyłka przy realizacji Programu Czyste Powietrze.

15 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie Anny Król Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z Edytą Zbieć Burmistrzem Miasta Kobyłka. Tematem rozmowy była współpraca przy realizacji Programu Czyste Powietrze.

Dobra współpraca z samorządami to podstawa, szczególnie jeśli chodzi i flagowe programy, takie jak Czyste Powietrze. Nie można zapomnieć, że to pierwszy tak duży i kompleksowy instrument wsparcia, o niespotykanej do tej pory skali finansowania. To program rozpisany na lata, który może być jeszcze wielokrotnie modyfikowany i dopracowywany, aby odpowiadał na bieżące potrzeby beneficjentów.

– Wzajemna wymiana doświadczeń umożliwi wypracowanie najbardziej efektywnych wzorców, które będą podstawą do jeszcze skuteczniejszego wspierania działań na rzecz ochrony środowiska z poziomu gminy. Zależy nam, aby pieniądze na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła trafiły możliwie do jak największego grona beneficjentów, a fundusze te były wydatkowane mądrze i trafiły do najbardziej potrzebujących – powiedziała Anna Król Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przypominamy, że o wsparcie w ramach Programu Priorytetowy Czyste Powietrze mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub Ci, którzy uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Pomoc finansowa można przeznaczyć na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mieszkańcy Mazowsza, którzy chcieliby otrzymać wsparcie z Programu Czyste Powietrze powinni składać wnioski w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Wydziałów Zamiejscowych: Ciechanowie , Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz  Siedlcach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej  za pomocą portalu beneficjenta (https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu).

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje w najbliższym czasie uruchomić nabór wniosków na zakup wozów strażackich oraz Program Mały Strażak jako lokalne wsparcie dla straży pożarnej. Dzięki temu Ochotnicze Straże Pożarne na Mazowszu będą mogły zakupić wozy strażackie i nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń.