Wyłoniono laureata nagrody Mutka vel Zielonka

Wyłoniono laureata nagrody Mutka vel Zielonka, fot: zielonka.pl

Laureatem Nagrody „Mutka vel Zielonka” – edycja 2020, przyznanej przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki, został Pan Krzysztof Łebkowski, którego uhonorowano za wieloletnie promowanie kompetencji cyfrowych, lokalnej tradycji oraz aktywizowanie zielonkowskich seniorów – za ogrom wkładanej w to energii, kreatywności i serca.

Promocja kompetencji cyfrowych
Krzysztof Łebkowski, jako Latarnik Polski Cyfrowej, rozpoczął w 2013 roku realizację programu Cyfrowa Zielonka, w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, czyli edukacji cyfrowej dla seniorów. To przedsięwzięcie stanowiło punkt wyjścia dla Jego licznych inicjatyw, których był i jest pomysłodawcą lub współtwórcą. Warto przypomnieć, iż scenariusz autorstwa p. Krzysztofa, promujący zielonkowskich pasjonatów cyfernautów, został wykorzystany w reportażu Latarnicy.pl – Cyfrowy sukces 50+, emitowanym w TVP1 w grudniu 2013 roku. Z kolei w 2015 roku zdobył nagrodę Ministra Administracji i Cyfryzacji w konkursie Cyfrowa Współpraca Popłaca na wyposażenie i prowadzenie jednej z trzech pracowni edukacyjnych, zwanych Latarniami Polski Cyfrowej. W latach 2017-2019 realizował program e-MOCNI: cyfrowe kompetencje, realne korzyści. Łącznie, w latach 2013-2019 w zajęciach prowadzonych przez p. Krzysztofa uczestniczyło ponad 500 osób.

Promocja lokalnej tradycji
Jego zamiłowanie do odkrywania i pielęgnowania lokalnej historii zaowocowało szeregiem akcji adresowanych do młodzieży oraz wieloletnim promowaniem siedliska Janikowskich, w tym: erygowanie Lasu Żołnierzy Andersa, animowanie wypraw afrykańskich, czy też promowanie domu „muzealnego” Leopolda Janikowskiego, zwłaszcza w trakcie Nocy Muzeów Towarzystwa Przyjaciół Zielonki.

Promocja polityki senioralnej
Jednym z projektów zainicjowanych przez Krzysztofa Łebkowskiego jest Klub Seniorów „Młodzi Duchem”, funkcjonujący przy Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce. Klubowicze organizują tam liczne warsztaty, spektakle, wyprawy studyjne, pikniki, bale, itp. Pan Krzysztof, sam pełen pomysłów, często niekonwencjonalnych i nieoczywistych, ale zawsze dowcipnych, znakomicie potrafi aktywizować uczestników, wyzwalać w nich kreatywność, energię, fantazję. Nie bez przyczyny jednym z haseł, przyświecającym Jego działaniom, jest młodość w wieku dojrzałym, a od 2020 roku- BierzMy do serc odpowiedzialność za siebie, bliskich i dalszych.

Jednym z ważniejszych działań Laureata, już nie tylko dla środowiska seniorów, ale dla całej społeczności, było utworzenie w 2014 roku Miejskiej Rady Seniorów, przy wsparciu samorządu Miasta Zielonka. W kolejnym roku opracowano i przyjęto strategię lokalnej polityki senioralnej Zielonkowianie.60+/-, dedykowaną stopniowej poprawie warunków godnej jakości życia. Istotnym było wzbogacenie infrastruktury polityki senioralnej o Klub Senior+ oraz innowacyjny program obejmujący zdrowie, pasje, integrację i ekonomię społeczną. Zielonkowianie.60+/- aktywnie współpracują z władzami Zielonki i Mazowsza, licznymi gminami i organizacjami. W 2018 roku Zielonka uzyskała status Gminy Przyjaznej Seniorom.

Miejska Rada Seniorów w Zielonce należy do Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, w którym Krzysztof Łebkowski pełni jedną z głównych ról, jest On pomysłodawcą i konsultantem mazowieckich projektów Senior-to-Wigor, Senior-to-Integracja, Senior-to-Pasja, Mazowieckiej Akademii Współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu. Zyskał tym uznanie środowiska i został radnym Mazowieckiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Jest też autorem logo tejże instytucji.

W latach 2018-2020 współtworzył Klub Senior+, zlokalizowany w Zielonce przy ul. Przemysłowej 4 oraz działający przy nim zespół Zielonkowianie 60+/-, który występował m.in. w Ośrodku Kultury w Zielonce, w Starciach Seniorów w Teatrze Rampa, na Senioraliach 2020 w Domu Kultury Zacisze, w „Fabryczce” w Wołominie, na Przeglądzie Artystycznej Twórczości Osób Starszych Mazowsza, w ramach uroczystości podpisania umowy o współpracy między Zarządem Województwa Mazowieckiego i Polską Akademii Nauk.

Wyłoniono laureata nagrody Mutka vel Zielonka, fot: zielonka.pl