Wyniki głosowania do ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Wyniki głosowania do ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. źródło: zabki.pl

Mieszkańcy wypełnili w sumie 684 karty do głosowania, w tym ważnych 661. Głosować można było elektronicznie lub tradycyjnie, zaznaczając zadania do realizacji. W wyniku głosowania do ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zasadami do realizacji wybrano następujące projekty:

Z zakresu projektów społecznych:

  • darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla Mieszkańców Ząbek (koszt 24 000,00 zł), 327głosów,
  • chodzę na zdrowie – trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich (koszt 10 000,00 zł), 256 głosów.

Z zakresu projektów infrastrukturalnych:

  • bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena (koszt 104 700,00 zł), 246 głosów,
  • wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej (koszt 64 000,00 zł), 166 głosów
  • defibrylatory AED – Serce dla Ząbek (koszt 72 917,20 zł), 86 głosów
  • doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego (koszt 8 750,00 zł), 70 głosów
  • rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański (koszt 60 350,00 zł), 50 głosów.

Do realizacji nie załapała się Siłownia plenerowa (koszt 30 000 zł), 28 głosów.