Przygotowanie mazowieckich szpitali na czwartą falę pandemii

Przygotowanie mazowieckich szpitali na czwartą falę pandemii źródło: gov.pl/web/uw-mazowiecki

W związku z sytuacją epidemiologiczną Mazowiecki Urząd Wojewódzki podejmuje działania, które zapewniają dostępność leczenia pacjentom z Covid-19 przy zachowaniu dostępności do świadczeń dla pacjentów z innymi schorzeniami.

Wojewoda omówił stan przygotowania placówek do leczenia pacjentów z Covid-19 podczas cyklicznej wideokonferencji z dyrektorami szpitali z całego Mazowsza. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, na wszystkich poziomach zabezpieczenia w placówkach przygotowanych jest 807 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym zajętych jest 430 łóżek (stan na 14 października br.).

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. W porozumieniu z MOW NFZ oraz dyrektorami szpitali w województwie mazowieckim, Wojewoda podejmuje działania dostosowane do zmieniających się wskaźników zachorowań, poprzez wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych na Mazowszu.

Obecnie na podstawie decyzji Wojewody działają już 3 szpitale tymczasowe, które wyznaczone zostały jako placówki wiodące do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem (w Warszawie, Radomiu i Siedlcach), tak aby inne placówki mogły się skupić na leczeniu pacjentów z innymi schorzeniami. Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach na oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Z uwagi na wzrost zakażeń Wojewoda podejmuje systematycznie decyzje, aby z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. W październiku planowane jest powiększenie bazy łóżkowej do 100 łóżek w szpitalu tymczasowym w Siedlcach. Natomiast od 5 listopada jeden moduł dla chorych z COVID-19 ma uruchomić szpital tymczasowy w Ostrołęce. W październiku 30 łóżek dla pacjentów z Covid-19 uruchomi też SPZOZ w Przasnyszu (oddział psychiatryczny).

Miejsc w szpitalach nie zabraknie, ale pamiętajmy, aby przede wszystkim zapobiegać. Pacjenci, którzy są obecnie hospitalizowani, zwłaszcza walczący o życie pod respiratorem to w ogromnej większości osoby niezaszczepione. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili przeciw Covid-19 – aby zrobili to w trosce o swoje zdrowie, ale także ze względu na swoich bliskich, przyjaciół. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także wszystkich wokół. Szczepienie jest bezpieczne i pozwala nam zminimalizować ryzyko zakażanie, a nawet jeśli do niego dojdzie – uniknąć powikłań związanych z Covid-19, a także śmierci. Nie zapominajmy również, aby w sezonie jesiennym zaszczepić się przeciw grypie – apeluje Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w województwie mazowieckim na wszystkich poziomach zabezpieczenia są wolne miejsca dla pacjentów z Covid-19. Obecnie przygotowanych jest 807 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 77 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 430 łóżek, w tym 61 łóżek respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia jest 301 miejsca, z czego zajętych jest 250. W szpitalach tymczasowych na Mazowszu obecnie hospitalizowanych jest 292 osoby (stan na 14 października br.).

W ostatnich tygodniach Wydział Zdrowia MUW odbył rozmowy z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawa Renatą Kaznowską oraz Członkiem Zarządu Spółki Solec Arturem Krawczykiem, dotyczące przygotowania szpitala tymczasowego w Warszawie do zwiększonej liczby hospitalizacji. Zarówno Zastępca Prezydenta m.st. Warszawa oraz przedstawiciel Zarządu Spółki Solec potwierdzili gotowość systematycznego uruchomienia kolejnych modułów dla pacjentów. Uchroni to pozostałe warszawskie szpitale przed nałożeniem na nie decyzji zapewniającej obowiązek przygotowania łóżek na potrzeby pacjentów z Covid-19. Zgodnie z przesłanym raportem, obecnie m.st. Warszawa udostępniło 208 łóżek, w tym 40 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 188 miejsc, w tym 37 łóżek respiratorowych (stan na 14 październiak br.).

Dobro i zdrowie mieszkańców Mazowsza jest naszym wspólnym priorytetem. Mam nadzieję, że wszystkie deklaracje złożone przez przedstawicieli Miasta Stołecznego zostaną zrealizowane, oczekuję sprawnego udostępniania łóżek dla pacjentów z Covid-19 zgodnie z wydanym poleceniem. Sprawne udostępnienie łóżek w szpitalu tymczasowym w Warszawie jest kluczowe, w zakresie zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych dla mieszkańców Warszawy i okolic. – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Jednocześnie przypominamy, że szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego został uruchomiony z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, który wydał w tym zakresie polecenie władzom Miasta Stołecznego i zapewnił finansowanie dla wcześniejszego (niż zakładał harmonogram) uruchomienia placówki. Szpital Południowy jest wyznaczony jest jako placówka wiodąca w Warszawie i okolicach do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Na sfinansowanie decyzji utworzenia Szpitala Tymczasowego, nałożonych na Miasto i na Spółkę Solec, Wojewoda przekazał łącznie 25,7 mln zł. dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostały przekazane na przyspieszenie prac budowlanych, oddanie obiektu do użytkowania, wyposażenie i uruchomienie Szpitala Tymczasowego. Zgodnie z umową z 15 grudnia 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, a Miastem Stołecznym Warszawa, a Szpitalem Solec w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego, władze miasta Warszawy zobowiązały się do przygotowania i uruchomienia na potrzeby pacjentów z Covid-19 – 300 łóżek wraz z dodatkowym wyposażeniem, w terminie do 25 stycznia 2020 r. W związku z tym, 20 listopada 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje na zapewnienie 300 łóżek, w tym 80 miejsc respiratorowych. Celem utworzenia szpitala było wykorzystanie jego potencjału w jak najszerszym zakresie. Należy podkreślić, że po otrzymaniu decyzji, władze miasta nie kwestionowały realizacji jej treści. Zgodnie z prawem to organ założycielski (w tym przypadku m.st. Warszawa) odpowiada za organizacje pracy placówki i wdrożenie wszelkich procedur dla zapewnienia stosownej liczby łóżek, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.