Wypożyczalnia rowerów już czynna

Wypożyczalnia rowerów już czynna

Wypożyczalnia miejskich rowerów w Ośrodku Kultury i Sportu ruszyła. Od 17 kwietnia mieszkańcy Zielonki mogą bezpłatnie wypożyczyć rower przez 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wiosenna aura za oknem sprzyja spacerom i rowerowym wycieczkom. Teraz, żeby skorzystać z tej drugiej aktywności, nie trzeba mieć własnego roweru. Miejskie jednoślady są po serwisie, gotowe do bezpiecznej jazdy. Wystarczy wygodnie się ubrać i wypełnić kartę wypożyczenia. Koniecznie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Rowerem można jeździć bezpłatnie przez cały dzień, trzeba go jednak zwrócić do godziny 21.

Wypożyczalnia otwarta jest przez 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W zależności od godzin, odpowiednio:
– od poniedziałku do piątku:
  – w godz. 10:00-16:00 – należy zadzwonić do sekretariatu OKiS pod nr tel. 227719070 i zgłosić chęć wypożyczenia;
  – w godz. 16:00-19:00 – zgłosić się do recepcji OKiS u zbiegu ulic Słowackiego i Łukasińskiego;
– w weekend, w godz. 10:00-19:00 – zgłosić się do recepcji OKiS u zbiegu ulic Słowackiego i Łukasińskiego.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH

§ 1
1. Wypożyczalnia rowerów miejskich będzie czynna od 17 kwietnia do połowy października 2023.
2. Wypożyczenie rowerów możliwe jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00.
3. Rowery wypożyczane są maksymalnie na jeden dzień, tzn. muszą być zwrócone najpóźniej o godz. 21.00 w dniu, w którym zostały wypożyczone.
4. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów.
5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.
6. Rowery udostępnia się w budynku Gminy Zielonka – Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3.
7. Właścicielem rowerów jest Gmina Zielonka.

§ 2
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z roweru wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) w trakcie postoju przypinania roweru w sposób uniemożliwiający jego kradzież bez pokonania zamknięcia,
c) terminowego zwrotu roweru wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym,
d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia roweru lub jego wyposażenia z winy wypożyczającego,
e) zwrotu równowartości roweru lub jego wyposażenia w przypadku utraty na skutek kradzieży lub zgubienia.
2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach).

§ 3
1. Aby wypożyczyć rower, należy:
a) być osobą pełnoletnią,
b) wypełnić kartę wypożyczenia roweru, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
c) przedstawić osobie udostępniającej rower dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Udostępniający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.