Wystawa Grzybów pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia

foto: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wołominie

Na wystawie zaprezentowane będą grzyby jadalne, niejadalne i trujące, pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego, aby łatwiej dostrzec różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami grzybów. Aby przybliżyć naturalną atmosferę lasu, wystawa będzie również wzbogacona innymi składnikami runa leśnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego na wystawę grzybów pt. „ Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” w dniu 27 września 2021 w godz. 10:00 – 14:00, która odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie, ul. Orwida 20. Informacji na temat wystawy grzybów udzielają i zapisy prowadzą pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Wołominie pod nr. tel. 22 776 21 92 w 5.