Rekrutacja do projektu „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa”

źródło: Wirtualne Legionowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna rozpoczyna realizację projektu: „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

źródło: Wirtualne Legionowo

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z OzN, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Jednym z najważniejszych elementów jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował w funkcjonowaniu OzN oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Projekt skierowany jest do Przedstawicieli Beneficjentów z powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich, w tym: nowodworskiego, warszawsko zachodniego oraz wołomińskiego. Rekrutacja uczestników trwa do 29 września 2021 roku, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna | Facebook.