Za miesiąc mają zakończyć się prace na Obwodnicy Marek

Obwodnica Marek, fot. WWL24

19 października – na ten dzień wyznaczony jest termin ukończenia prac na terenie budowy Obwodnicy Marek. Wielu  mieszkańców powiatu wołomińskiego zadaje sobie pytanie czy ten termin jest realny.

Obwodnica Marek to od lat wyczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców tego miasta. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

W sierpniu GDDKiA podała informacje o przesunięciu terminu ukończenia realizacji budowy: „Zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wyniku zawieszenia Prac Budowlanych na okres od 23 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r., termin ukończenia realizacji budowy Obwodnicy Marek przesunął się na dzień 19 października 2017 r.”

Zapytaliśmy inwestora tej inwestycji (GDDKiA) o to, czy termin podany do powszechnej wiadomości (19 października) jest nadal aktualny:

Zgodnie z warunkami kontraktów zakończenie robót związanych z budową obwodnicy Marek przewidziane zostało w drugiej połowie października br. Pierwotny termin – koniec lipca br. został przesunięty na drugą połowę października br. na wniosek Wykonawców (takie prawo dają zapisy w warunkach kontraktu, które uprawniają Wykonawców do wystąpienia o przedłużenie czasu na zakończenie robót z powodu warunków pogodowych w okresie zimowym, które uniemożliwiły prowadzenie robót). W związku z powyższym nie ma opóźnień na budowie obwodnicy Marek, ponieważ termin zakończenia kontraktu jeszcze nie minął – mówi Małgorzata Tarnowska, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w GDDKiA.

Zgodnie z uzyskaną informacją, obecnie na odcinku Marki-Kobyłka trwają prace na obiektach mostowych, układanie warstw nawierzchni oraz budowa odwodnienia. Na odcinku Kobyłka-Radzymin trwają prace wykończeniowe na obiektach mostowych, układanie warstw nawierzchni, ustawianie barier linowych i stalowych oraz budowa ekranów (stan na 13.09). Należy pamiętać, że na 19 października planowane jest zakończenie prac. W przypadku dotrzymania tego terminu następnie będziemy czekać na odbiór inwestycji.

źródło: GDDKiA