Zakończono rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie dobiegła końca. Nowy obiekt oddano do użytku kilka miesięcy przed zakładanym terminem zakończenia prac!

14 czerwca insp. Józef Skłodowski z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego, który przez wiele miesięcy nadzorował rozbudowę, przekazał dyrektor LO Urszuli Zimińskiej pozwolenie na użytkowanie obiektu, wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Radzymińskie liceum od lat cieszy się uznaniem uczniów i ich rodziców. Chętnych do podjęcia nauki w tej szkole nie brakuje, stąd wynikała konieczność utworzenia nowego obiektu. Stary budynek ma historyczną wartość, liczy ponad 170 lat, dlatego nowy musiał zostać do niego dostosowany. Dyrekcja i pracownicy szkoły znakomicie godzą długoletnią tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania. Uczniowie mają możliwość czynnego włączania się w życie liceum, uczestniczą w ciekawych projektach oraz atrakcyjnych zajęciach dodatkowych. Absolwenci zdają egzaminy maturalne z wynikami, które umożliwiają kontynuowanie nauki na prestiżowych uczelniach w całej Polsce. W tym roku LO otworzy klasy o profilach biznesowym, psychologiczno-pedagogicznym i sportowo-mundurowym.
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Rozbudowa LO w Radzyminie to największa i najkosztowniejsza inwestycja oświatowa w powiecie wołomińskim w ciągu ostatnich lat. Już wkrótce, również w Radzyminie, rozpocznie działalność Zespół Szkół Specjalnych, przeniesiony w ubiegłym roku z poprzedniej siedziby w Markach. Obecnie trwa adaptacja budynku przy ul. Komunalnej na potrzeby ZSS, placówka tymczasowo funkcjonuje w Wołominie.
To nie koniec inwestowania w oświatę, prace remontowe i modernizacyjne przewidziane są również w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński. W uchwalonym niedawno przez Radę Powiatu Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2017-2021 znalazły się zadania takie jak m.in. budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach, modernizacja Zespołu Szkół w Tłuszczu, modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie oraz wykonanie budynku hali sportowej wraz ze szklarnią dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie