Zamknięcie ul. Szwoleżerów w Ząbkach od 1 do 8 grudnia 2021 r.

Zamknięcie ul. Szwoleżerów w dniach 1-8 grudnia 2021 r.; źródło: zabki.pl

W dniu 1 grudnia wykonawca rozpocznie prace naprawcze nawierzchni bitumicznej w ulicy Szwoleżerów na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej, polegających na frezowaniu obecnej warstwy ścieralnej, regulacji zasuw, wpustów deszczowych i pokryw studni kanalizacyjnych oraz do układania nowej nawierzchni jezdni.

Prowadzenie tych prac spowoduje zamknięcie ul. Szwoleżerów na przedmiotowym odcinku dla ruchu kołowego do dnia 8 grudnia włącznie. Podczas frezowania nawierzchni, tj. od środy do niedzieli utrudniony będzie dojazd do posesji wzdłuż ulicy Szwoleżerów. Od poniedziałku (6 grudnia), podczas układania nawierzchni, dojazd do nieruchomości będzie mocno ograniczony. Przy czym prowadzenie prac uzależnione będzie od istniejących warunków atmosferycznych.